.comment-link {margin-left:.6em;}

ನೂರೆಂಟು ಸುಳ್ಳು (nUreMTu suLLu)

You may not be a "Dhrutharashtra", but we want to be the Sanjaya for you!

Sunday, January 29, 2006

Punching Bag For A Punch-Line

Dear readers, a few days back we wrote about Mr.Radhakrishna S. Bhadti's column in Vijaya Karnataka. If you remember, in that column he wrote about water resource experts and the seminars they attend. He seemed to know a lot about them including the type of toilets they use. However, when it was time to name the names, alas the words failed him; he failed to name a single person or seminar he so vigorously railed against.

This week [Vijaya Karnataka, January 27th, 2006] Mr.Bhadti has written about Laavancha aka Vetiver, the fragrant grass grown in many parts of India -especially in the coastal regions of Karnataka.

Vetiver [Vetiveria zizanioides]is known to control soil erosion and also block water runoff. In addition to these, the roots of this grass are very fragrant and is used in many ways.

Mr.Bhadti writes about Vetiver and how an essay written by an expert called Richard Grimshaw has led to interest across the globe for this grass.

In his last column if Mr.Bhadti was bashful to name the comic villains who use flush-toilets. Not this time. He names the name. Yes, the NAME!

Of course it is the global villain America.

Here is what he writes:
ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಇನ್ನೂ ಅದೇಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬಹುದು. ತೀರಾ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳೂ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂಥವನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ 'ಹಿತ್ತಿಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ' ಎಂಬ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಮ್ಮದೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಸ್ಯ, ಪ್ರಯೋಗ, ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಂಥ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.
Earlier in the article when Mr.Bhadti writes approvingly about Richard Grimshaw, he does not mention about Mr.Grimshaw's country. Yes folks, Richard Grimshaw is an American. He runs an organization called The Vetiver Network to promote the usage of Vetiver. Yes, the same usage that Mr.Bhadti says that must be promoted.

However to end his column Mr.Bhadti was looking for a punch-line. Of course, is there a better punching-bag than the capitalist USA?

3 Comments:

Anonymous T.K.S.Bhat said...

ಸಂಜಯ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕನ್ನಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಕೆಲಸ.

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಡ್ತಿ ಅವರ ಲಾವಂಚದ ಕುರಿತ ಲೇಖನ ಮರೆತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮ ಇದೆ. ಈ ಲಾವಂಚ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದೆಲ್ಲಾ ಸರಿ. ಆದರೆ ಇದು ಪಶ್ಛಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಅನಾಹುತ ಗೊತ್ತಾ. ನೂರಾರು ಎಕರೆ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಕಾಡು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ ಲಾವಂಚ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಒತ್ತುವರಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದ ನಂತರ ಇದು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಈಗ ಕಾಡುಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಲಾವಂಚ ಕೃಷಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಲಾವಂಚದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯಲು ಬಳಕೆಯಾಗುವುದು ಪಕ್ಕದ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಕಾಡಿನ ಸೌದೆ. ಕೊಲ್ಲೂರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಶಿರಾಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಂತೂ ಲಾವಂಚ ಹಾವಳಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು.
ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಸಂಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಈ ಅರೆ ಬೆಂದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೇ ಕಾರಣ ಎಂಬಂತೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Mar 3, 2006, 5:42:00 AM  
Anonymous T.K.S.Bhat said...

ಸಂಜಯ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕನ್ನಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಕೆಲಸ.

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಡ್ತಿ ಅವರ ಲಾವಂಚದ ಕುರಿತ ಲೇಖನ ಮರೆತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮ ಇದೆ. ಈ ಲಾವಂಚ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದೆಲ್ಲಾ ಸರಿ. ಆದರೆ ಇದು ಪಶ್ಛಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಅನಾಹುತ ಗೊತ್ತಾ. ನೂರಾರು ಎಕರೆ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಕಾಡು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ ಲಾವಂಚ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಒತ್ತುವರಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದ ನಂತರ ಇದು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಈಗ ಕಾಡುಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಲಾವಂಚ ಕೃಷಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಲಾವಂಚದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯಲು ಬಳಕೆಯಾಗುವುದು ಪಕ್ಕದ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಕಾಡಿನ ಸೌದೆ. ಕೊಲ್ಲೂರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಶಿರಾಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಂತೂ ಲಾವಂಚ ಹಾವಳಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು.
ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಸಂಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಈ ಅರೆ ಬೆಂದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೇ ಕಾರಣ ಎಂಬಂತೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Mar 3, 2006, 5:44:00 AM  
Blogger Sanjaya said...

Dear Bhat,

Thanks for your comments. I did not know about the recent infestation of lavancha. Considering this, it's all the more important that journalists and writers provide the full picture.

Thanks again for your feedback.

..
Sanjaya

Mar 15, 2006, 5:21:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

/* */